ایجاد درخواست پشتیبانی جدید

اگر در مرکز آموزش نمی توانید راه حلی برای مشکلات خود بیابید ، می توانید با انتخاب بخش مناسب در زیر یک تیکت ارسال کنید.

 فروش

مشاوره قبل از خرید

 پشتیبانی عمومی

کلیه درخواست‌های پشتیبانی

 پشتیبانی وردپرس

رفع مشکلات مرتبط با وردپرس

 پشتیبانی دامنه

مشکلات مرتبط با دامنه

 پشتیبانی هاست

ئرخواست‌های پشتیبانی مرتبط با هاست

 صدای مشتری

در صورت وجود هرگونه اختلاف یا شکایت میتوانید از این بخش اقدام به ارسال توضیحات خود نمایید تا در سریعترین زمان بررسی و پیگیری شود.